Wednesday, January 19, 2011

வேளாண்மைத் தகவல்


தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், 
கோவை.
வணிகம் மற்றும் அறிவுசார் 
சொத்துரிமை துறை.
சேவைகள் 

# காப்புரிமை பெற்றுத் தருதல்.
(Patent)
# ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான பயிற்சி 
அளித்தல்.
# அறிவுசார் சொத்துரிமை ஆலோ
சனை வழங்குதல்.(IPR)
# வேளாண் வணிகம் சார்ந்த 
ஆலோசனை வழங்குதல்.

# பூகோள பதிவுரிமை பெற்றுத் 
தருதல். (GI)
# வேளாண் பொருட்களுக்கு ஏற்றுமதி 
 வாய்ப்பு சார்ந் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
 அறிவுறை வழங்குதல்.

தொடர்புக்கு :- பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
வணிகம் மற்றும் அறிவுசார் 
சொத்துரிமை துறை.
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்,
கோயமுத்தூர்-641003,
தொலைபேசி :- 0422-6611360, 0422-6611361.
 -------------------------(தொடரும்)No comments: